Integritate

Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025

Strategia Naţională Anticorupţie (denumită în continuare SNA) 2016-2020, în corelare cu recomandările formulate de formatele internaţionale anticorupţie la care România este parte sau la care participă, a promovat schimbarea paradigmei în ceea ce priveşte abordarea strategică în acest domeniu. Astfel, SNA 2016-2020 a inclus obiective şi măsuri care să acţioneze asupra cauzelor mai profunde ale corupţiei, abordarea nefiind limitată la combaterea fenomenului. Documentul programatic a inclus măsuri care să vizeze prevenirea corupţiei, promovarea integrităţii organizaţionale, educaţia anticorupţie şi, nu în ultimul rând, recuperarea creanţelor generate de săvârşirea de infracţiuni.

Prezenta strategie a fost realizată în urma unui amplu proces de consultare cu sectorul public, dar şi cu societatea civilă şi mediul de afaceri din România. Astfel, SNA realizează o radiografie a manifestării fenomenului la nivel naţional, şi, corelativ, a capacităţii naţionale de răspuns şi prezintă o viziune integrată, armonizată inter-instituţional cu privire la misiunea şi obiectivele necesar a fi asumate de principalele instituţii cu responsabilităţi, cu obiective generale, specifice şi acţiuni principale, individualizate în funcţie de competenţele legale ale fiecărei instituţii şi specificul sectoarelor prioritare. SNA pune accent pe rafinarea mecanismelor de cooperare pentru obţinerea unor rezultate cât mai eficiente în promovarea integrităţii şi lupta împotriva corupţiei. Ca orizont de timp abordarea propusă vizează perioada 2021-2025.

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, Bucuresti 030833

telefon +40 212228291

comunicare@cultura.ro

fax +40 212228291

 

VCNT - Visitorcounter

Today 26

Week 168

Month 802

All 66656

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.