Legislație

Actuala Direcţie pentru Cultură a judeţului Brăila a luat fiinţă prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, act normativ care certifica reorganizarea Inspectoratului Judeţean pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural National al Judeţului Brăila şi transformarea lui în Direcţie, prin comasarea cu fostul Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional.
             În prezent, îşi desfăşoară activitatea în baza atribuţiilor legal conferite – în principal -  de dispoziţiile Art. 17 alin(1) din Hotărârea de Guvern nr. 90/2010 cu modificările şi completările ulterioare,  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.

Legea 422 / 2001 - republicata

privind protejarea monumentelor istorice

Legea 50 / 1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

ORDONANŢA 43/2000

privind protecţia patrimoniului arheologic

Ordinul ministrului culturii și cultelor 2260/2008

privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice

LEGEA 182/2000 (actualizată 2014)

privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ( actualizată 2014)

Hotărârea 518/2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile

Hotărârea 1420/2003

pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile

Hotărârea 886/2008

pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

LEGEA 311/2003 (republicată)

a muzeelor şi a colectiilor publice

Ordinul ministrului culturii şi cultelor 2297/2006

pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice

Ordinul ministrului culturii şi cultelor 2057/2007

pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice

Ordin 2035 / 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

Legea 26 / 2008

privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național 2491/2009

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU

Ordinul ministrului culturii și cultelor 2436/2008

privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial

Legea 410 /2005

privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003

L E G E A 157/1997

LEGE privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985

L E G E A 150/1997

LEGE privind ratificarea Conventiei europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992

L E G E A 149/1997

pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995

L E G E A 451/2002

pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000

Instructiunea Ministrului Culturii nr.2/08.04.2016

Instructiune privind regimul descoperirilor arheologice intamplatoare.

Ordinul ministrului culturii 3189/2020

privind delegarea competentei MC catre serviciile publice deconcentrate in privinta avizarii documentatiilor PUZ, care au drept obiectiv introducerea  in intravilan a terenurilor situate in extravilanul localitatilor

REGULAMENT din 28 martie 2013

de organizare şi funcţionare a
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

ORDIN nr. 3450 / 2020

pentru modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

Ordinul ministrului culturii nr. 2.617 /2021

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1081/2012 AL COMISIEI / 2012

pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale (text codificat)

ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017

privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, Bucuresti 030833

telefon +40 212228291

comunicare@cultura.ro

fax +40 212228291

 

VCNT - Visitorcounter

Today 7

Week 180

Month 842

All 41294

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.