Legislație

Legea 422 / 2001 - republicata

privind protejarea monumentelor istorice

Legea 50 / 1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

ORDONANŢA 43/2000

privind protecţia patrimoniului arheologic

Ordinul ministrului culturii și cultelor 2260/2008

privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice

LEGEA 182/2000 (actualizată 2014)

privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ( actualizată 2014)

Hotărârea 518/2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile

Hotărârea 1420/2003

pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile

Hotărârea 886/2008

pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

LEGEA 311/2003 (republicată)

a muzeelor şi a colectiilor publice

Ordinul ministrului culturii şi cultelor 2297/2006

pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice

Ordinul ministrului culturii şi cultelor 2057/2007

pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice

Ordin 2035 / 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

Legea 26 / 2008

privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național 2491/2009

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU

Ordinul ministrului culturii și cultelor 2436/2008

privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial

Legea 410 /2005

privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003

L E G E A 157/1997

LEGE privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985

L E G E A 150/1997

LEGE privind ratificarea Conventiei europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992

L E G E A 149/1997

pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995

L E G E A 451/2002

pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000

Instructiunea Ministrului Culturii nr.2/08.04.2016

Instructiune privind regimul descoperirilor arheologice intamplatoare.

Ordinul ministrului culturii 3189/2020

privind delegarea competentei MC catre serviciile publice deconcentrate in privinta avizarii documentatiilor PUZ, care au drept obiectiv introducerea  in intravilan a terenurilor situate in extravilanul localitatilor

REGULAMENT din 28 martie 2013

de organizare şi funcţionare a
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

ORDIN nr. 3450 / 2020

pentru modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

Ordinul ministrului culturii nr. 2.617 /2021

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1081/2012 AL COMISIEI / 2012

pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale (text codificat)

ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017

privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, Bucuresti 030833

telefon +40 212228291

comunicare@cultura.ro

fax +40 212228291

 

VCNT - Visitorcounter

Today 26

Week 168

Month 802

All 66656

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.