eGISpat

Programul naţional de implementare a unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie si monumente Istorice)
Programul naţional eGISpat a fost instituit prin ordinul ministrului culturii nr. 2408/2005, pentru realizarea unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie si monumente istorice). Programul se bazează pe un parteneriat între Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional, Institutul Naţional al Patrimoniului si ESRI România.
Obiectivele programului național eGISpat au vizat constituirea unor baze de date complexe de evidență a patrimoniului imobil, în care pot fi stocate, analizate și corelate multiple tipuri de date (ex: spațiale, non-spațiale sau text, cartografice, fotografice ș.a.) în scopul obținerii informațiilor necesare pentru fundamentarea deciziilor in activitățile de administrare, restaurare, conservare si valorificare a patrimoniului imobil.
Pentru implementarea programului s-au prevăzut: asigurarea suportului logistic pentru dezvoltarea si implementarea eGISpat; utilizarea experienţei dobândite prin aplicarea metodologiilor de realizare a inventarierii, prin gestionarea datelor preexistente si prin punerea in practica a unor proiecte de inventariere; colaborarea cu Direcțiile Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, ca furnizori de date din teritoriu.
Sistemele de informaţii geografice (GIS) reprezintă cea mai noua tehnologie care permite reprezentarea geografica si cartografica a datelor cuprinse în bazele de date relaţionale. Este astfel posibila reprezentarea vizuala a siturilor arheologice si a monumentelor istorice în amplasamentul si cu distribuţia lor geografica. Aplicația online a programul eGISpat, stă la dispoziția publicului ca sursă de informare.
Programul eGISpat va răspunde necesităţii aplicării, in domeniul protejării patrimoniului, a doua concepte: conservarea integrata si managementul riscurilor. Programul naţional eGISPat răspunde, de asemenea, reglementarilor legislative, atât celor româneşti cât si celor europene, din domeniul protejării si conservării patrimoniului cultural.
În România, activitatea privind protejarea monumentelor istorice este reglementată prin Legea specială nr. 422/2001, cu modificări și completări ulterioare și prin Normele metodologice de inventariere și clasare a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2260/2008, republicate.
Necesitatea implementării unui astfel de program a fost dată de inexistenta până atunci în România a unui sistem informatic modern și performant de inventariere, care să permită o mai clară și complexă evidențiere a patrimoniului imobil și posibilități sporite de valorificare a datelor, în scopul final al cercetării, protejării și promovării monumentelor istorice.

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, Bucuresti 030833

telefon +40 212228291

comunicare@cultura.ro

fax +40 212228291

 

VCNT - Visitorcounter

Today 33

Week 288

Month 799

All 65576

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.