Patrimoniu mobil

Patrimoniul cultural naţional cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; cuprinde toate elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei naturali.

 Patrimoniul cultural naţional mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia universală.

 Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional mobil sunt:

1.bunuri arheologice şi istorico-documentare, precum:

a)descoperirile arheologice terestre şi subacvatice, unelte, ceramică, inscripţii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentaţie şi harnaşament, arme, însemne funerare, cu excepţia eşantioanelor de materiale de construcţie, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;

b)elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;

c)mărturii materiale şi documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, ştiinţifică, artistică, sportivă sau din alte domenii;

d)manuscrise, incunabule, cărţi rare şi cărţi vechi, cărţi cu valoare bibliofilă;

e)documente şi tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărţi şi alte materiale cartografice;

f)obiecte cu valoare memorialistică;

g)obiecte şi documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, ponduri, decoraţii, insigne, sigilii, brevete, mărci poştale, drapele şi stindarde;

h)piese epigrafice;

i)fotografii, clişee fotografice, filme, înregistrări audio şi video;

j)instrumente muzicale;

k)uniforme militare şi accesorii ale acestora;

l)obiecte cu valoare tehnică;

2.bunuri cu semnificaţie artistică, precum:

a)opere de artă plastică: pictură, sculptură, grafică, desen, gravură, fotografie şi altele;

b)opere de artă decorativă şi aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile şi alte materiale, podoabe;

c)obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier şi altele;

d)proiecte şi prototipuri de design;

e)materiale primare ale filmelor artistice, documentare şi de animaţie;

f)monumente de for public, componente artistice expuse în aer liber;

3.bunuri cu semnificaţie etnografică, precum:

a)unelte, obiecte de uz casnic şi gospodăresc;

b)piese de mobilier;

c)ceramică;

d)textile, piese de port, pielărie;

e)alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă;

f)obiecte de cult;

g)podoabe;

h)ansambluri de obiecte etnografice;

i)monumente din muzeele etnografice în aer liber;

4.bunuri de importanţă ştiinţifică, precum:

a)specimene rare şi colecţii de zoologie, botanică, mineralogie şi anatomie;

b)trofee de vânat;

5.bunuri de importanţă tehnică, precum:

a)creaţii tehnice unicat;

b)rarităţi, indiferent de marcă;

c)prototipurile aparatelor, dispozitivelor şi maşinilor din creaţia curentă;

d)creaţii tehnice cu valoare memorială;

e)realizări ale tehnicii populare;

f)matriţe de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD şi altele asemenea.

Repertoriul mesterilor și practicilor tradiționale


Termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) patrimoniu cultural imaterial - totalitatea practicilor, reprezentărilor, expresiilor, cunoştinţelor, abilităţilor - împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele şi spaţiile culturale asociate acestora - pe care comunităţile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural;

b) expresii culturale tradiţionale - forme de manifestare ale creativităţii umane cu exprimare materială, orală - forme de artă a cuvântului şi expresii verbale tradiţionale - forme de exprimare muzicală - cântece, dansuri, jocuri populare - forme de expresie sincretică - obiceiuri, ritualuri, sărbători, etnoiatrie, jocuri de copii şi jocuri sportive tradiţionale - forme ale creaţiei populare în domeniul tehnic, precum şi meşteşuguri ori tehnologii tradiţionale;

c) tezaure umane vii- titlul onorific ce poate fi conferit acelor persoane care sunt recunoscute de către comunitate drept creatoare şi transmiţătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate;

d) marcă tradiţională distinctivă - elementul specific de autenticitate al expresiei culturale tradiţionale pe care o defineşte ca fiind reprezentativă pentru un grup de creatori, interpreţi ori meşteşugari tradiţionali, păstrători sau transmiţători ai elementelor patrimoniului cultural imaterial.

Patrimoniul cultural imaterial este transmis din generaţie în generaţie, recreat în permanenţă de comunităţi şi grupuri umane, în interacţiune cu natura şi istoria lor, conferindu-le acestora un sentiment de identitate şi continuitate, contribuind în acelaşi timp la promovarea respectului faţă de diversitatea culturală şi creativitatea umană.

 Principalele caracteristici ale patrimoniului cultural imaterial sunt:
a) caracterul anonim al originii creaţiei;
b) transmiterea cu precădere pe cale informală;
c) păstrarea sa în special în cadrul familiei, grupului şi/sau al comunităţii;
d) delimitarea după următoarele criterii: teritorial, etnic, religios, vârstă, sex şi socioprofesional;
e) percepţia ca fiind intrinsec legat de grupurile şi/sau comunităţile în care a fost creat, păstrat şi transmis;
f) realizarea, interpretarea ori crearea elementelor patrimoniului cultural imaterial în interiorul grupului şi/sau al comunităţii, cu respectarea formelor şi tehnicilor tradiţionale.

 Patrimoniul cultural imaterial poate fi constituit din manifestări aparţinând următoarelor domenii:
a) tradiţii şi expresii verbale, având limbajul ca vector principal al expresiei culturale;
b) artele spectacolului, având ca mijloace de expresie sunetul muzical şi mişcarea corporală;
c) practici sociale, ritualuri şi evenimente festive, jocuri de copii şi jocuri sportive tradiţionale;
d cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi la univers;
e) tehnici legate de meşteşuguri tradiţionaleAdresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, Bucuresti 030833

telefon +40 212228291

comunicare@cultura.ro

fax +40 212228291

 

VCNT - Visitorcounter

Today 32

Week 287

Month 798

All 65575

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.