Atribuții

DIRECŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ  BRĂILA îndeplineşte, ca principale funcţii instituţionale, activităţi de avizare, monitorizare şi control, consultanţă şi mediere/interfaţă a Ministerului de resort în teritoriu, în baza atribuţiilor reglementate de H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 116, Partea I, din 22.02.2010 respectiv:
   a) indeplinesc atributiile prevazute de lege in domeniul protejarii patrimoniului cultural national;
   b) colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu;
  c) participa, la cererea autoritatilor abilitate si impreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;

  d) solicita si primesc, in conditiile legii, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;
  e) controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, in conditiile si la termenele stabilite prin lege;
   f) indeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului national, potrivit legii.
   Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decat cele prevazute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, Bucuresti 030833

telefon +40 212228291

comunicare@cultura.ro

fax +40 212228291

 

VCNT - Visitorcounter

Today 26

Week 168

Month 802

All 66656

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.